Telefoon: 0345-509060
E-mail: info@cvandillen.nl

oxfam novib

Bouwbedrijf Van Dillen bedrijvenambassadeur Oxfam Novib

Door: Lieke Maalderink
Culemborg, 29 oktober 2014 – Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg is bedrijvenambassadeur van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib geworden. In die hoedanigheid steunt de onderneming een microfinancieringsprogramma, waarmee mensen in ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over een klein krediet. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld een bedrijfje starten en werken aan een zelfstandig bestaan.

Oxfam Novib werkt wereldwijd aan armoedebestrijding met als centraal uitgangspunt een bundeling van krachten tussen betrokken partijen. Daarbij wordt gewerkt aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen een kans te geven een betere toekomst op te bouwen.

Een echt waardevolle bijdrage
Van Dillen steunt diverse goede doelen, voorheen alleen in Nederland en met name in de regio Culemborg. “De focus ligt hierbij op de kwaliteit van de omgeving, die voor een groot deel bijdraagt aan het woon-, werk-, of recreatieplezier van bewoners of gebruikers,” zegt Cees van Dillen, algemeen directeur van het bouwbedrijf. “Het aanpakken van sociale problemen is hiervan een voorbeeld. We doneren geen geld, maar bieden onze dienstverlening kosteloos aan om een blijvend resultaat te bewerkstelligen. Hierdoor kunnen we echt een waardevolle bijdrage leveren.” Van Dillen vervolgt: “Ook in het buitenland willen we ons steentje bijdragen. Het microfinancieringsprogramma van Oxfam Novib past ons goed. We zien ondernemerschap als middel om positieve ontwikkelingen met blijvend resultaat te realiseren. Dat geldt voor ons eigen personeel, maar ook voor onze omgeving.”

Krachtenbundeling
Tom van der Lee, directeur Campagnes van Oxfam Novib: “Wij bundelen graag de krachten met het bedrijfsleven om te werken aan een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Microkrediet is een bijzondere effectieve manier om invulling te geven aan die doelstelling. Het stimuleren van ondernemerschap past erg goed bij Bouwbedrijf Van Dillen: met een negende generatiedirecteur is het bouwbedrijf een voorbeeld van succesvol ondernemerschap. Het doet ons veel genoegen, dat wij elkaar hierin gevonden hebben.”