Telefoon: 0345-509060
E-mail: info@cvandillen.nl

IMG_9809

100 woningen Batau, Nieuwegein

Projectomschrijving

Vanuit een plan/prijsaanbieding zijn 100 woningen in Nieuwegein energetisch verbeterd. De doelstelling van label B binnen het budget van € 13.250,- excl. Btw te behalen voor deze woningen. In ons plan is gekeken naar een optimalisatie van de woning, zonder een desinvestering te doen. Onze focus is dan ook op de dakopbouw van de achtergevels gekomen. Daarin zijn nieuwe kunststof kozijnen geplaatst, in prefab houtskeletbouwelementen. De oude geveldelen zijn inclusief asbesthoudende plaatmateriaal afgevoerd. Vervolgens plaatsten wij, in bewoonde staat, het nieuwe gevelelement. Deze gevel was slecht bereikbaar, daarom hebben we gekozen voor onderhoudsvriendelijke kunststofkozijnen.

Verder is de spouw gevuld met isolatie en de schuine kap geïsoleerd. Dankzij deze aanpak kan in de toekomst verder gebouwd worden op deze investering, om de woningen uiteindelijk NOM te maken.

Tevens is algemeen schilderwerk uitgevoerd aan de woningen. De bewoners hebben inspraak gekregen in de nieuwe kleurstellingen. De keuzes van de bewoners voor de kleurstelling zijn eenduidig gecommuniceerd. Gelijk met dit schilderwerk is de woning gereed gemaakt voor een PKVW- label en zijn de draaiende delen gecontroleerd op functioneren en tochtafdichting. 

Dit project krijgt een vervolg van 102 woningen. Fase 2 gaat in februari 2017 van start.

Uitdagingen 

De woningen staan dicht op elkaar in een woonerf. Wat het plaatsen van een kraan bemoeilijkt. Daarnaast zijn de woningen sterk verspreid door de wijk, daarom is gezocht naar een optimum in het beperken van de overlast en een effectieve bouwvolgorde.

100 woningen Batau, Nieuwegein

100 woningen Batau, Nieuwegein

Opdrachtgever: Jutphaas wonen
Looptijd project: circa 3 maanden
Werkzaamheden: Renovatie label B
Categorie: Onderhoudsscenario's, Renovatie en groot onderhoud, Timmer-fabriek Culemborg

Deel dit project: