Telefoon: 0345-509060
E-mail: info@cvandillen.nl

IMG_7168

IMG_7165

IMG_7164

IMG_7163

120 galerijflatwoningen Vijfherenlanden blok 2 en 4 Vianen

Projectomschrijving

Dit project is wederom een vervolg op eerdere flats van opdrachtgever Lekstede Wonen. De flats Pijlkruid en Rijstgras  worden in twee fases onderhouden. (de woningen en de flat zelf). Dit project, dat met een tender is verkregen, is qua planning zo gunstig mogelijk ingedeeld i.v.m. het BTW voordeel dat ermee te behalen is. De werkzaamheden van de algemene ruimtes van beide flats worden tegelijk c.q. achtereenvolgens uitgevoerd. De werkzaamheden aan de woningen zijn verdeeld over het najaar 2014 en begin 2015.

De bergingen van beide flats worden heringedeeld. Tegelijk wordt het leidingwerk aangebracht voor de centrale ketelhuizen. Ook de nieuw te bouwen vluchttrappen worden dan uitgevoerd. De gevelwerkzaamheden van beide flats worden ook meegenomen in de eerste fase van het project, zoals het schilderwerk welke weersafhankelijk zijn, gezien de najaarsperiode waarin dit zal plaatsvinden. De interne trappenhuizen en de lift werkzaamheden zijn afgestemd op de voortgang van de woningen per flat.

Voor de interne werkzaamheden in de woning is ervoor gekozen deze in 23 dagen uit te voeren. Aangezien  werken in bewoonde staat wel bewoonbaar moet zijn.

Uitdagingen

De planning van de werkzaamheden op complex niveau is behoorlijk ‘’strak’’ gepland. Ook de werkzaamheden in de bewoonde staat zijn een uitdaging. Vooral omdat er nu per ruimte gewerkt wordt. Dat betekend dat de bewoner wel langer overlast heeft, maar wel minder intensief. Voor Van Dillen houdt dit een grotere uitdaging in op coördinatie en planning. Er worden immers 24 woningen gelijktijdig onderhanden genomen. Ook het opeenvolgend uitvoeren van de werkzaamheden op flat niveau neemt uitdagingen met zich mee. Wij hebben daarom twee uitvoerders op dit project gezet. Eén op woning niveau en één op flat niveau.

120 galerijflatwoningen Vijfherenlanden blok 2 en 4 Vianen

120 galerijflatwoningen Vijfherenlanden blok 2 en 4 Vianen

Opdrachtgever: Lekstede Wonen
Looptijd project: 9 maanden
Werkzaamheden: Groot onderhoud
Categorie: Renovatie en groot onderhoud

Deel dit project: