Telefoon: 0345-509060
E-mail: info@cvandillen.nl

XS9L1737

XS9L1736

XS9L1734

XS9L1722

XS9L1700

“Truttige Tuyl” Ambtswoning burgemeester Utrecht 2005

Projectomschrijving

Deze voormalige burgemeesterswoning in Utrecht is omgebouwd tot 5 luxe appartementen. Door Van Dillen is het achterstallige onderhoud aangepakt. Wat veel en vooral verschillend houtrot herstel omvatte. Sommige houten ornamenten dienden zelfs vervangen te worden. Vervolgens is er onderhoudsschilderwerk uitgevoerd en het dak vernieuwd. Bij het vernieuwen van het dak zijn direct ook veiligheidsvoorzieningen aangebracht.

Wat betreft de veiligheid zijn ook de gas- en elektra-installaties nagekeken en daar waar nodig verbeterd. Verder zijn er brandveiligheidsvoorzieningen getroffen voor om de brandpreventie van de woningen onderling te verbeteren.

Uitdagingen

De omliggende gracht rondom het pand bemoeilijkte de buitenwerkzaamheden. Er diende namelijk een steiger opgebouwd te worden vanuit de gracht. Daarnaast was er een beperking op de transportmogelijkheden i.v.m. de maximale gewicht voor de bruggen in de omgeving. Dit bemoeilijkte de toevoer van materialen e.d.

“Truttige Tuyl” Ambtswoning burgemeester Utrecht 2005

“Truttige Tuyl” Ambtswoning burgemeester Utrecht 2005

Opdrachtgever: Mitros
Looptijd project: 3 maanden
Werkzaamheden: reparatie aan houtwerk, dak en installaties
Categorie: Restauratie

Deel dit project: